Aktuality

Co je u nás nového?

StockSnap 91SCNRRD25


 

Graitec oznamuje vydání nové Graitec Advance Suite 2020

Červen 2019 – GRAITEC, mezinárodní společnost, která se zabývá vývojem software pro BIM, simulaci, výrobu a správu dat pro oblast AEC, firma je Platinum Partner Autodesk® po celé Evropě, včetně nových partnerů ve Španělsku a Portugalsku (ti se stali součástí skupiny v roce 2019) a dalších nových poboček v USA, Kanadě a Rusku. Společnost pokračuje v celosvětovém růstu a oznamuje uvedení Graitec Advance 2020 suite, která poskytuje bezkonkureční softwarová řešení pro modelování, návrh a posuzování  konstrukcí v oblasti AEC a výroby.

Graitec Advance Release 2020

Graitec Advance nabízí sadu softwarů, které umožňují „rozšířit život“ BIM modelů Autodesk na celý pracovní postup. Produkty Graitec jsou rozděleny do 4 skupin, které našim zákazníkům pomáhají od počáteční koncepce až po finální výrobu:

 • NÁVRH : Používání produktů Autodesk s rozšířením Graitec PowerPacks
 • SIMULACE : Provádějte MKP výpočty a optimalizujte Váš návrh podle příslušných norem
 • VÝROBA : Přeneste počáteční návrh přes finální výrobky až po dodávku a montáž na staveništi
 • SPRÁVA : Mějte pod kontrolou veškerá W.I.P. data a I.P. Vaší společnosti před tím, než zahájíte kooperaci pomocí externích CDE souborů

S více než 100 000 zákazníky po celém světě se společnosti Graitec daří neustále být na špičce oboru v oblasti inovativních softwarových řešení. Graitec Advance 2020 je významným krokem vpřed, který přináší stovky nových funkcí v nejrůznějších softwarových řešeních. Jedná se o celosvětově špičkový produkt v oboru.

0 loga advance design

Advance Design 2020

Propracované a snadno použitelné 3D MKP BIM řešení pro analýzu konstrukcí - určené statikům pracujícím v prostředí BIM. Úplný návrh různých typů konstrukcí zatížených jakýmkoliv druhem zatížení, kombinující betonové, dřevěné a ocelové prvky. Posouzení konstrukcí podle nejdůležitějších norem (Eurokódy / severoamerické normy). 

 • Integrace BIM: Advance Design  je funkčně propojen s Autodesk Revit® a Autodesk Advance Steel® s možností importovat / exportovat / synchronizovat jakýkoliv 3D model. Ve verzi 2020 je nově možné v systému Revit® ukládat výsledky seizmického výpočtu a nutných ploch výztuže.
 • Rozšířené možnosti výpočtu: nová metoda RITZ pro modální analýzu až 10x rychlejší, time-history analýza s akcelerogramy, automatický počet vlastních tvarů, zobrazení deformace na celém 3D tvaru,…

Function Editor

 • Nejlepší 3D klimatický generátor ve své třídě pracující na základě norem EN1991-1-4 & ASCE 7-10, použitelný i pro budovy L tvarů a dále pro všechny druhy otevřených konstrukcí: příhradové nosníky, potrubní mosty, konstrukce pro petrochemický průmysl, stožáry vysokého napětí,…

3D Climatic generator

 • Pokročilé funkce pro návrh ocelových konstrukcí: grafická definice mezilehlých vazeb pro omezení vybočení při klopení, optimalizace ocelových profilů na základě různých kritérií (hmotnost, výška průřezu, moment setrvačnosti, atd.), pokročilá stabilita se 7 stupni volnosti pro všechny druhy ocelových profilů, nový druh přípoje Trubkové ztužidlo s více diagonálami,…

Advanced Steel Design functionalities

 • Vestavěný návrhář smykových stěn: umožňuje návrh jedné, nebo skupiny více smykových stěn, včetně uvažování účinků seizmického zatížení a návrhu výztuže při respektování pravidel kladení výztuže.

0 loga Graitec BIM Designers

Graitec BIM Designers 2020

GRAITEC Advance BIM Designers zahrnují širokou škálu aplikací pro návrh a posouzení konstrukcí a detailů, které přinášejí vysokou úroveň modelování a automatizaci výkresové dokumentace. Tyto aplikace mohou běžet ve více prostředích, mezi něž patří Advance Design, Autodesk Advance Steel® a Autodesk Revit® umožňující flexibilní postupné zavádění inteligentních konstrukčních BIM pracovních postupů.

BIM Designer Concrete Series

 • BIM integrace do aplikace Autodesk Revit®: Nástroje pro návrh a posouzení železobetonových konstrukcí lze spustit v aplikaci Autodesk Revit® a doplnit tak 3D BIM model o inteligentní konstrukční data.
 • Nový modul pro navrhování smykových stěn, skupin smykových stěn, který může běžet jak v prostředí Advance Design, samostatně, nebo v rámci aplikace Autodesk Revit®
 • Modul určený k Autodesk Revit® pro automatický inteligentní návrh výztuže železobetonových desek - vázaných, nebo z KARI sítí.
 • Několik nových funkcí pro úpravu výztuže výrazně vylepšuje možnosti aplikace Autodesk Revit v rámci vyztužování. Jedná se o dělení a stykování výztuže, výkazy vázané výztuže a KARI sítí, generování výztuže pro průběžné základové pasy.
 • Prefabrikované nosníky a krátké konzoly

 • Graitec BIM Designers – Ocelové konstrukce:
  • BIM Integrace s Autodesk Advance Steel: nástroje pro modelování a detailování ocelových konstrukcí, které lze spustit v aplikaci Autodesk Advance Steel® a obohatit BIM 3D model.
  • Nové typy spojů a nové uživatelské rozhraní v modulu BIM Designer, ocelové přípoje: přípoj Redukovaná patní deska, přípoj Trubkové ztužidlo s více diagonálami.
  • Nový vylepšený modul Schodiště & Zábradlívčetně algoritmu pro rychlé vytvoření schodiště

Graitec BIM Designs Steel Series

 0 PowerPack pro Autodesk Steel 650 opt

Advance Powerpack:

GRAITEC PowerPack nabízí širokou škálu specifických funkcí a příkazů které výrazně zvyšují produktivitu při práci s Autodesk Revit®, nebo s Autodesk Advance Steel®. Tyto praktické nástroje pro každodenní využití se zaměřují na urychlení modelování, zjednodušení správy rodiny, redefinici popisů a vylepšenou integraci externích dat. Výrazně zdokonalují BIM pracovní postup. 

 • PowerPack pro Autodesk Revit®: 
  • Několik vylepšení pro modul BIM Connect a lepší intergraci postupů Autodesk a Graitec
  • Kromě více než 50 denně používaných nástrojů vylepšuje verze 2020 PowerPack pro Revit i nový Work tracker v Revitu, který umožňuje vytvářet statistiky času stráveného na projektu (i v případech kooperace více uživatelů na projektu)

PowerPack for Autodesk Revit

 • PowerPack pro Autodesk Steel®: export modelu do 3D PDF, nová paleta nástrojů sdružuje 29 specifických přípojů, nový správce zvláštních dílů, nová kritéria a možnosti pro vytváření pokrytí plošin a podlah

PowerPack for Autodesk Steel

 loga advamce workshop 650px

Advance Workshop:

GRAITEC Advance Workshop  je specializovaný, snadno použitelný informační systém (MIS) pro řízení výroby ocelových konstrukcí, který umožňuje výrobcům ocelových výrobků, úplnou kontrolu nad každou fází výroby. Řízení a správa skladového hospodářství, sledovatelnosti, práce a CNC procesů pro zvýšení efektivity a snižování nákladů, optimalizace celkového obchodního výkonu.

Sada Graitec Advance také rozšiřuje novou verzi aplikace Advance Workshop, řešení pro výrobce ocelových konstrukcí, speciálně pro ty, kteří se zabývají BIM workflow, obsahuje zcela nový CAD pre-procesor.

 • Inteligentní převod a detekce objektů ze strojírenských formátů (STEP, IGES, Solidworks®,..)
 • 3D konverze 2D výkresů pro vytvoření počáteční geometrie.
 • Automatizace všech dílů, které mají být vyrobeny z 3D geometrie.
 • Snadnější a rychlejší zpracování dílů.

 

logo opentree 650px

 Graitec Opentree - Cabinet:

EDM řešení pro dodavatele, architekty a inženýry, které přináší systém světové kvality pro správu WIP dokumentů, díky němuž se můžeme pyšnit bezkonkurenčními službami a podporou

www.opentree.co.uk

Společnost Graitec koupila Opentree v roce 2019 a pokračuje v jeho vývoji, přidává mezinárodní pracovní postupy podle BIM Standard ISO19650. Naši zákazníci využívají Cabinet ke správě dat W.I.P (work in progress = pracovní proces) od zahájení projektu až po vydání dat ve formátu CDE (common data environment =  společné datové prostředí), jako je například Autodesk BIM360

Graitec Opentree Cabinet

Všechny tyto nové nástroje jsou použitelné pro širokou řadu projektů, které pokrývají všechny oblasti AEC a výroby.

Zde si můžete stáhnout verzi 2020

Joseph PAIS, Graitec Product Director říká:Vydání verze 2020 Advance Design je opravdu zásadní. Přináší spoustu vylepšení v různých oblastech, ať už se jedná o BIM integraci, nové možnosti MKP výpočtu, návrh železobetonových a ocelových konstrukcí a vylepšení procesu tvorby dokumentace pro výrobu. Díky těmto vylepšením se Advance Design 2020 stává ideálním nástrojem pro profesionály, kteří chtějí zkombinovat výkon a efektivitu ověřených návrhových a výrobních řešení a provázaných BIM pracovních postupů. ”

Manuel LIEDOT, Graitec CEO dodává: „Přes více než 30 let pomáhá společnost Graitec odborníkům v oblasti stavebnictví a výroby digitalizovat a propojovat jednotlivé procesy s cílem maximalizovat návratnost investic vložených do softwarových technologií. Graitec Advance 2020 je významným krokem vpřed, který našim uživatelům pomůže NAVRHOVAT – SIMULOVAT – VYRÁBĚT a SPRAVOVAT jejich data v tomto novém BIM světě. ”

DOSTUPNOST PRODUKTŮ Autodesk 2020

Pro majitele platných subscription jsou vydané produkty dostupné ke stažení v rámci jejich účtu na Autodesk Account, včetně potřebného sériového čísla a aplikačního kódu pro instalaci.

Pro vyzkoušení jsou dostupné též jako bezplatné zkušební verze.

V níže uvedené tabulce budeme postupně doplňovat termíny uvedení anglických a českých verzí vybraných produktů.

 Produkt EN verze CZ verze Novinky

 Autodesk AutoCAD 2020

27.3.2019 27.3.2019 Novinky

 Autodesk AutoCAD LT 2020

27.3.2019 27.3.2019 Novinky

 Autodesk AutoCAD Architecture 2020

27.3.2019 27.3.2019 Novinky 

 Autodesk AutoCAD MEP 2020

27.3.2019 27.3.2019 Novinky

 Autodesk Revit 2020

10.4.2019  10.4.2019 Novinky 

 Autodesk Revit LT 2020

10.4.2019 10.4.2019 X

 Autodesk Civil 3D 2020

10.4.2019 22.4.2019 Novinky

 Autodesk AutoCAD Map 3D 2020

27.3.2019 27.3.2019

 Autodesk Infraworks 2020

10.4.19 X Novinky  

 Autodesk AutoCAD Plant 3D 2020

27.3.2019 X X

 Autodesk Inventor 2020

27.3.2019 15.4.2019 Novinky 

 Autodesk Vault 2020

27.3.2019 16.4.2019 Novinky EN 

 Autodesk Advance Steel 2020

 10.4.2019 15.4.2019 Novinky

 Autodesk 3DS Max 2020

27.3.2019 X Novinky EN 

 Autodesk AutoCAD Raster  Design 2020

27.3.2019 X X

 Autodesk Navisworks 2020

5.4.2019 X  X

 Pro nejlepší ceny a bližší informace o zahájení dodávek produktů kontaktujte GRAITEC.

WEBINÁŘE

Datum Čas Obsah Odkaz

4.4.2019

11:30-12:00 Novinky AutoCAD 2020 / AutoCAD LT 2020 Záznam novinek
17.4.2019 11:30-12:00

Co je nového v Inventoru 2020

Záznam novinek
18.4.2019 10:00-11:00

Co je nového v Revitu 2020

Záznam novinek
26.4.2019 10:00-11:00

Výhody balíčku AEC Collection - Navisworks 2020 a poznámky BIM modelu

Záznam novinek
26.4.2019 14:00-15:00

Co je nového v Advance Steel 2020

Záznam novinek
3.5.2019 12:30-13:30

Co je nového v Civilu 3D 2020 a InfraWorksu 2020

Záznam novinek
16.5.2019 11:30-12:00

Autodesk AutoCAD 2020 - Paleta Bloků a Porovnání výkresů

Záznam novinek
28.6.2019 14:00-15:00

Co je nového v PowerPack pro Advance Steel 2020

Registrace

web

Pozvánka na X. sympozium GREEN WAY

9. a 10. 4. 2019

HOTEL AVANTI - Střední 61, Brno, od 10 h

Dovolujeme si Vás pozvat na spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov.

Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

 • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
 • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
 • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
 • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
 • pro pracovníky provozu a správy budov.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

Program sympozia = https://vetrani.tzb-info.cz/18728-

Odborná část – bloky přednášek

 • Nemocnice a čisté prostory
 • Filtrace
 • Adiabatické chlazení
 • Zkušenosti s projektováním větrání ve školách
 • ENB a IEQ v residenčních budovách
 • Zavádění BIM pro obory TZB — teorie a praxe
 • Požární bezpečnost staveb
 • Chladiva, kompresorové chladiče a tepelná čerpadla
 • Aktivity projekčního života
 • Inteligentní regiony
 • Dotační tituly 2014 - 2020
 • Zkušenosti s využíváním OZE na Slovensku

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Aktuální program najdete zde = .PDF dokument klik and open

Přechod na plány založené na konkrétních uživatelích od 7. května 2020

Subscription-Hero-Image-3

Společnost Autodesk ukončuje plány založené na sériových číslech a spouští nové plány založené na uživatelích. Nové plány vám a vaší firmě přinesou nyní i v budoucnu mnoho výhod, a to za cenu odpovídající tomu, co platíte dnes:

GRAITEC oznamuje akvizici společnosti Lineis

Bièvres, Francie, únor 2019 - GRAITEC, mezinárodní výrobce softwaru pro BIM, výrobu a navrhování pro oblast AEC a Platinum Partner společnosti Autodesk® v Evropě, s potěšením oznamuje akvizici 100% akcií společnosti Lineis. (Podmínky smlouvy nebyly zveřejněny).

Akvizice společnosti Lineis silně posílila pozici společnosti Graitec ve Francii, kde společnost již působí jako (1) Platinum partner Autodesk; (2) vývojář a prodejce softwarových řešení dle světově přijímaných standardů v oblasti statické analýzy a řízení výroby – Advance Design, Advance BIM Designers, Advance Workshop a Arma + a (3) jako poskytovatel služeb a partner pro výzkum a vývoj pro projektové kanceláře a výrobce konstrukcí. S Lineis přivítáme nový tým BIM expertů ze společnosti, která působí více než 30 let na francouzském trhu.

Toto spojení přinese společnosti Lineis nejen plnou podporu významné mezinárodní skupiny, ale také navýšení kapacity nabídky profesionálních služeb v oblasti BIM, což zákazníkům zaručí zvýšenou hodnotu díky rozšířenému portfoliu jedinečných doplňkových produktů.

Propojení společnosti Lineis a francouzské pobočky Graitec proběhne v následujících týdnech a zákazníci tak budou moci těžit z kombinovaných expertíz obou týmů.

François Tabusse, výkonný ředitel společnosti Lineis, říká: " Cílem společnosti Lineis je nabízet odborné znalosti na nejvyšší úrovni. Naši zaměstnanci jsou zvyklí poskytovat bezkonkurenční zákaznický servis. Proto nás take okamžitě zaujala vize a strategie společnosti GRAITEC a jsme velice rádi, že jsme součástí skutečně profesionální společnosti pro níž je zákaznická spokojenost na prvním místě. Jsme přesvědčeni, že naše společnost i zákazníci jsou ve velmi dobrých rukou. "

Francis Guillemard, prezident společnosti GRAITEC dodává: "Velice se těšíme na to, až přivítáme zákazníky 2aCAD do rodiny Graitec a vyhovíme tak jejich požadavkům nabídkou našich technologií a expertízy. Akvizice Lineis je dalším posílením naší přítomnosti v Evropě, která dále rozšíří naše technologické znalosti a je také důkazem našeho rozhodnutí nadále růst a nabízet našim zákazníkům neustále se zlepšující řešení, služby a podporu.

O společnosti GRAITEC
Společnost GRAITEC, založená v roce 1986, je mezinárodním Platinum partnerem (včetně Autodesk Developer Partner a Autodesk AEC Solutions Associate) společnosti Autodesk napříč Evropou, který poskytuje vysoce výkonná řešení BIM, doplňky a aplikace na zásadní Autodesk software na míru.
Společnost GRAITEC, která působí ve 35 pobočkách ve více než 11 zemích světa, nabízí svým klientům rozsáhlou řadu zavedených softwarových řešení, spolu s celým portfoliem produktů společnosti Autodesk a kolekcemi pro BIM, které pomáhají řešit ta nejnáročnější zadání projektů a zajišťují nejvyšší produktivitu, efektivitu a výkon. Graitec je, se svými 450 zaměstnanci, mezi nimiž najdete 200 BIM konzultantů, společnost jasně zaměřená na inovaci, jejíž produkty využívá více než 50 000 odborníků ve stavebnictví po celém světě.

O společnosti Lineis

Společnost Lineis vznikla v roce 1989.

Lineis, která má ve Francii 3 pobočky, poskytuje profesionální služby a technologie BIM pro firmy, které chtějí zlepšit proces navrhování a výroby v oblasti AEC. Lineis, jakožto školící centrum a prodejce softwaru Autodesk, vyvíjí, integruje a nabízí konzultace pro veškerá řešení společnosti Autodesk, jako jsou aplikace Revit, AutoCAD, 3DSMax a všechny cloudové služby Autodesk BIM360. Společnost Lineis svým zákazníkům radí a pomáhá úspěšně dosáhnout jejich cílů s použitím inovativních řešení a služeb.

Více informací na www.lineis.fr

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.