Automatická generace výkresů výztuže na základě konfigurovatelných šablon

BIM Designers pro železobeton přibyla velmi výkonná funkce, automatické vytváření výkresů skutečně navržené 3D výztuže pomocí lokalizovatelných a konfigurovatelných šablon.

BIM 1

GRAITEC BIM Designers pro železobeton podporují více pracovních postupů.Mohou být použity přímo nad aplikací Revit®, jako součást aplikace pro statickou analýzu konstrukce Advance Design, nebo jako samostatný program. Výsledné výkresy výztuže a jejich konfigurace lze spravovat dvěma různými postupy vytváření výkresové dokumentace v závislosti na zvoleném pracovním procesu.

Samostatná verze

GRAITEC BIM Designers pro železobeton generují kompletní výkresy výztuže na specifikovaný formát výkresu, včetně řezů a pohledů. Automaticky je zahrnut také výkaz výztuže a rozpiska. Možnost vytvářet výkresy je k dispozici pouze po provedení návrhu výztuže. Výkresy jsou aktualizovány po každé uživatelské editaci výztuže.

BIM 2

Pokud jsou BIM Designers používány pod Advance Design nebo jako samostatná aplikace, je generovaný výkres založen na jedné z výchozích šablon *.dwg. Tyto soubory zahrnují dynamické bloky, styl kreslení (soubor šablony DWT obsahující barvy hladiny, tloušťku čáry, textové styly, symboly atd.), rozvržení výkresového prostoru, měřítko výkresů, typ rozpisky a výkazu výztuže. Všechna tato nastavení lze přizpůsobit v příslušném dialogovém okně:

BIM 3

Nastavení výkresu je plně definováno v souboru typu.dwt. Zde jsou popsány hladiny, barvy a styly použité pro jednotlivé typy výztuže, text a kóty:

BIM 4

Uživatel má tak možnost zvolit generování a přizpůsobení výtahů položek, které budou automaticky umístěny do příslušných pohledů (řezů) na výkresu výztuže:

BIM 5

Práce v Autodesk Revit®

Všechny řezy a pohledy jsou automaticky vytvořeny jako nativní zobrazení detailu aplikace Autodesk Revit® a přidány na výkres spolu s rozpiskou a výkazem výztuže. Generovaný výkres je založen na nativním souboru šablony aplikace Autodesk Revit®, který byl přednastaven v souladu s normami jednotlivých zemí. Tato šablona je plně konfigurovatelná a stejně tak lze úpravy dokončit přímo v pohledech pomocí specifických nástrojů Autodesk Revit® nebo PowerPack pro Revit®.

BIM 6

Existující šablony lze buď přímo použít, nebo je lze upravovat podle potřeby, případně je možné vytvořit nové šablony aplikace Revit a poté je definovat jako výchozí šablony v příslušném oddíle dialogového okna.

BIM 7

 

 

 

Pokud se chcete dozvědět více o naší nabídce řešení v oblasti navrhování a analýzy pozemních staveb, stačí přejít na stránku softwaru Graitec. Pokud byste chtěli mluvit s odborníkem na produkt a vidět ukázku, jednoduše se spojte kliknutím na tlačítko níže.

Klikněte sem pro nabídku nebo více informací Stáhnout Graitec software

Nebo nám zavolejte na 244 016 055 a my s vámi rádi projednáme vaše požadavky.