BIM (Informační model budovy)

Co je BIM?

Na rozdíl od CAD softwaru, v němž pomocí nástrojů vytváříme digitální 2D a 3D výkresy, přináší BIM úplně nový způsob práce: tvorba návrhů s pomocí inteligentních technologií, které umožňují spolupráci napříč organizací. Nehledě na to, kolikrát se návrh změní – nebo kdo ho změní – zůstanou data projektu vždy jednotná, koordinovaná a přesnější pro všechny zainteresované strany.

Pro mezioborové projektové týmy slouží modelově založené návrhy jako základ pro novou, efektivnější spolupráci. Přinášejí pracovní postupy, které poskytují všem zúčastněným stranám jasnější představu o projektu. Na základě dostupnosti potřených informací se tak zvyšuje jejích schopnost činit důležitá, informacemi podložená rozhodnutí rychleji.

S moderními softwarovými nástroji je vzniklý BIM model skutečně komplexní databáze, kde například místnost je prvkem databáze obsahujícím geometrické i negrafické informace, kde výkresy, pohledy, tabulky atd., jsou živými náhledy této stavební databáze. Pokud projektanti provádějí změny prvků v modelu, BIM software automaticky zobrazí změny ve všech pohledech, které tento prvek zobrazují - včetně 2D výkresů, pohledů, řezů či tabulek, - protože všechny vycházejí ze stejné výchozí informace.BIM workflow

Jaké výhody BIM přináší?

Projekty se staly více a více složitější, to vyžaduje od firem spravovat a sdílet obrovské množství dat napříč různými obory i umístěním týmů. BIM pomáhá poskytovatelům AEC služeb zlepšit přesnost, efektivitu a produktivitu tím, že přináší větší vhled do projektu v libovolné fázi jeho životního cyklu, což vede k úsporám času a nákladů. Mezi významné konkurenční výhody, které firmy připravené pracovat s BIM metodami mohou poskytnout, patří: rychlejší schvalování projektů, lepší spolupráce a sdílení informací při realizaci integrovaných projektů.

Architekti mohou vytvářet přesnější návrhy s menší možností vzniku konstrukčních chyb, přesnější i v ohledu na původní vize.
Stavební inženýři mohou zlepšenou koordinací s architekty a dalšími profesemi, zvýšit spolehlivost svých návrhů.
Dodavatelé si mohou být jisti, že otázky případné proveditelnosti se odhalí včas, kdy změny ještě nejsou tak nákladné.
V neposlední řadě vlastníci budov budou moci používat modely i daleko do budoucna, jako základ komplexní správy budov a zařízení. .

 

Společnost Graitec nabízí v oblasti přechodu na BIM technologie široké spektrum služeb, od auditu, školení, přednášek a webinářů, přes dodávku sw, pomoc s jeho nasazením - implentací, přípravy standardů a vytváření knihoven, až po vývoj vlastních aplikací na míru. Těší nás, když naší zákazníci mají z nových technologií maximmální užitek.

Více:

PDF BIM: Trend moderního projektování

PDF Graitec Advance BIM tehchnologie pro navrhování stavebních konstrukcí

Klikněte sem pro nabídku nebo více informací

Nebo nám zavolejte na 244 016 055 a my s vámi rádi projednáme vaše požadavky.

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.